Taotlus

Alusta laenusaamise protsessi!

Täites Taotluse, algab laenu taotlemise protsess, mille tulemusena saate lõpliku vastuse.

Usaldame oma kliente ning ei nõua teilt kõikide sissetulekute dokumentaalset tõestamist. Mõistame, et kõiki sissetulekuid ei soovi inimesed alati avalikustada. Keegi saab dividende või maksab tööandja töötasu osaliselt sularahas - inimene ei pea sellepärast kannatama ega laenust ilma jääma.

  • Taotluse väljadel pole kohustuslikud märkida kõiki andmeid, v.a tärniga märgitud väljad
  • Mida põhjalikumalt te väljad täidate, seda parematel tingimustel võite laenu saada

 
* Eesnimi
* Perekonnanimi
* Isikukood
Sünnikuupäev
* Elukoht
Lauatelefon
Töötelefon
* Mobiiltelefon
* Email
Amet
Haridus
Arveldusrave nr.
Perekonnaseis
Tööandja
Tööandja tegevusvaldkond
 
Sissetulek kuus
Igakuine töötasu
Dividenditulu
Preemiad
Renditulu
Alimendid
Toetused
Ettevõtlustulud
Säästud
Muu
Sissetulek kokku
 
Kulutused kuus
Eluasemega seotud kulud: üür, laenumakse
Kommunaalteenused
Kindlustused
Autokulud kokku: kütus, kindlustused, parkimine, hooldus
Transpordikulud
Sidekulud: lauatelefon, mobiiltelefon, internet
Toit: poes ostmine, väljas söömine
Lastega seotud kulud: kool, lasteaed, riided, hobid jne.
Puhkus ja vaba aeg
Hariduskulud
Ootamatud kulud: sünnipäevad
Muud kulud: sünnipäevad, peod, ootamatud kulud
Reserv
Kulud kokku
Laenu maksmiseks jääv vaba raha
 
Kaastaotleja sissetulek kuus
Igakuine töötasu
Dividenditulu
Preemiad
Renditulu
Alimendid
Toetused
Ettevõtlustulud
Säästud
Muu
Sissetulek kokku
 
Kaastaotleja kulutused kuus
Eluasemega seotud kulud: üür, laenumakse
Kommunaalteenused
Kindlustused
Autokulud kokku: kütus, kindlustused, parkimine, hooldus
Transpordikulud
Sidekulud: lauatelefon, mobiiltelefon, internet
Toit: poes ostmine, väljas söömine
Lastega seotud kulud: kool, lasteaed, riided, hobid jne.
Puhkus ja vaba aeg
Hariduskulud
Ootamatud kulud: sünnipäevad
Muud kulud: sünnipäevad, peod, ootamatud kulud
Reserv
Kulud kokku
Laenu maksmiseks jääv vaba raha
 
Laenutaotleja ja kaastaotleja peale kokku laenu maksmiseks jääv vaba raha
 
 

Laenutaotleja kinnitab, et:

  • on esitanud ausalt kõik andmed oma majandusliku olukorra tuvastamiseks;
  • on võimeline laenukohustust täitma ning on teadlik oma suurenevast kulutuste summast, mis võib mõjutada tema elujärge ja perekonna sissetulekut;
  • ei võta laenu kogenematusest või varasema laenuvõtmise kogemuse puudumisel on ta piisavalt konsulteerinud laenunõustaja või mõne muu majandusküsimustes pädeva isikuga ja jõudnud veendumusele, et suudab kohustusega toime tulla ning annab endale aru, mida tähendab laenukohustus;
  • ei ole laenu võttes sundolukorras, tal ei ole erakorralist sundvajadust laenu võtta;
  • on teadlik, et pankades on intressitase madalam ning laenu teenindamisega seotud kulud väiksemad, kuid ikkagi soovib võtta laenu just Metrocreditist;
  • on valmis andma Metrocreditile õiguse töödelda kõiki esitatud andmeid ning koguda täiendavat infot (sh kliendi esindaja andmeid) laenutaotleja laenuvõime analüüsiks. Taotleja kinnitab, et on teadlik oma õigustest seoses isikuandmete töötlemisega.

Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit