Laenuga kaasnevad kulutused

  • Kinnisvara hindamine
  • Lepingutasu
  • Notaritasu ja riigilõiv
  • Kindlustus
  • Olenevalt teie kehtivast laenulepingust võivad siia lisanduda lepingu ennetähtaegse lõpetamise kulud teie praegusele laenuandjale
  • Kõik laenu saamist, vormistamist ja hilisemat refinantseerimist puudutavad konsultatsioonid on tasuta

Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit