Laenukalkulaator

Annuiteet on muutumatu suurusega makse, mis sisaldab nii laenu põhiosa kui ka laenujäägilt arvutatud intressi. Laenu tagasimaksmist alustades on annuiteedis suurem osakaal intressidel, laenu tagastamise tähtaja lähenemisel aga laenu põhisummal. Laenu tagasimaksmine annuiteetgraafiku alusel on Eestis üks levinumaid laenu tagastamise meetodeid.

Sisestage vajalik laenusumma, vara turuväärtus, laenu pikkus (aastates) ja intressimäär (protsentides laenujäägilt aastas). Samal ajal näete ka, mitu % vara turuväärtusest teie soovitav laenusmma on (tuletame meelde, et Metrocredit annab laenu kuni 60% vara turuväärtusest). Teile väljastatakse laenu tagasimaksmise annuiteetgraafik kogu laenu tagasimaksmise perioodiks kuude kaupa. Leiate nii annuiteetmakse suuruse, kui ka saate jälgida laenu põhiosa vähenemist ja intressimaksete suurust.

 
Vara hindamisväärtus
Laenusumma
Laenu osa vara väärtusest %
Laenuperiood
Intress
 
Kuumakse (annuiteet)
0.00
Intressid kokku
0.00
Tagasimakse kokku
0.00
 
 
 

NB! Laenukalkulaatori tulemus võib erineda teile pakutavatest tingimustest, sest igale kliendile tehakse individuaalne pakkumine.

Krediidi kulukuse määr

Oleme teie jaoks sellele lehele koondanud laenuteenuse näitliku krediidi kulukuse määra, mis kehtib vastava teenuse keskmise lepingu kohta. Tegemist ei ole konkreetse pakkumisega, näide aitab teil mõista laenuga seotud kulude üldist taset. Kui pöördute meie poole konkreetse laenusooviga, arvutame teile välja ka just teile pakutavate tingimuste järgi kehtiva krediidi kulukuse määra.
Iga laenuga kaasnevad kulud. Nii intressimäära, lepingutasu kui ka muud arvesse võttes on iga laenu kohta võimalik välja arvutada krediidi kulukuse määra.

Kontrollige oma laenuvõimet!

Olge enda vastu aus selle tabeli täitmisel. Paksus kirjas olevad read on täitmiseks kohustulikud. Kaastaotleja märkimine on vajalik, kui teie sissetulekust ei jätku laenumaksete tasumiseks.  

Sissetulek kuus
Igakuine töötasu
Dividenditulu
Preemiad
Renditulu
Alimendid
Toetused
Ettevõtlustulud
Säästud
Muu
Sissetulek kokku 0
 
Kulutused kuus
Eluasemega seotud kulud: üür, laenumakse
Kommunaalteenused
Kindlustused
Autokulud kokku: kütus, kindlustused, parkimine, hooldus
Transpordikulud
Sidekulud: lauatelefon, mobiiltelefon, internet
Toit: poes ostmine, väljas söömine
Lastega seotud kulud: kool, lasteaed, riided, hobid jne.
Puhkus ja vaba aeg
Hariduskulud
Ootamatud kulud: sünnipäevad
Muud kulud: sünnipäevad, peod, ootamatud kulud
Reserv
Kulud kokku 0
Laenu maksmiseks jääv vaba raha 0
 
Kaastaotleja sissetulek kuus
Igakuine töötasu
Dividenditulu
Preemiad
Renditulu
Alimendid
Toetused
Ettevõtlustulud
Säästud
Muu
Sissetulek kokku 0
 
Kaastaotleja kulutused kuus
Eluasemega seotud kulud: üür, laenumakse
Kommunaalteenused
Kindlustused
Autokulud kokku: kütus, kindlustused, parkimine, hooldus
Transpordikulud
Sidekulud: lauatelefon, mobiiltelefon, internet
Toit: poes ostmine, väljas söömine
Lastega seotud kulud: kool, lasteaed, riided, hobid jne.
Puhkus ja vaba aeg
Hariduskulud
Ootamatud kulud: sünnipäevad
Muud kulud: sünnipäevad, peod, ootamatud kulud
Reserv
Kulud kokku 0
Laenu maksmiseks jääv vaba raha 0
 
Laenutaotleja ja kaastaotleja peale kokku laenu maksmiseks jääv vaba raha 0

Ei jätku raha kuumakse tasumiseks? Proovige täita tabel uuesti ja vaadake, millised kulud saaksid maha tõmmata (näiteks väljas söömine, kallis piirkonnas parkimine, vähem telefoniga suhtlemine jne). Soovitame samuti rääkida tööandjaga palgatõusust või auto või sidekulude suuremast kompenseerimisest.


Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit