Tasuta nõustamine

Ootame teie kõnet telefonil 6266 440 või skype.metrocredit

Tulge nõustamisele: Metrocredit, Pärnu mnt 21, 10141 Tallinn, IV korrus

Küsige nõu e-posti teel: info@metrocredit.ee

Kas teate, et krediidiandjal on seaduse järgi kohustus tarbijat enne lepingu sõlmimist nõustada? Kasutage seda võimalust ning tulge tasuta nõustamisele meie laenuhalduri juurde isegi siis, kui lähete mujale laenu võtma. Sellisel juhul anname teile tasuta nõu kui erapooletud nõustajad.

Oleme suunanud oma tegevuse kliendi personaalsete küsimuste lahendamisele. Kogu laenutaotluse jooksul saab klient rohkeid lisakonsultatsioone kindlustuse, kinnisvara ja juriidika valdkonnast. Töötame kui konsultatsioonifirma, et tagada igale kliendile täielik ülevaade laenuprotsessist ning kindlustada meelerahu asjade ajamisel. Soovi korral võime konsultatsioonideks kohale tulla ka kliendi koju või töökohta. Kui on näha, et klient saaks laenu otse pangast, siis me seda ka soovitame, aitame vormistada kõik paberid ning korraldada suhted laenuametnikuga. Kõik konsultatsioonid on tasuta.

Lisaks nõuab seadus, et krediidiandja peab tarbijale krediidilepingu sõlmimise mõju ja tagajärjed arusaadavaks tegema. Nõustamise eesmärk on asetada tarbija olukorda, kus ta võiks langetada kaalutletud otsuse. Tarbija peab oma varalise seisundi ja pakutavate lepingute pinnalt aru saama, kas lepingu sõlmine on talle vajalik ja kasulik või mitte. Tarbijale peab andma piisavalt selgitusi, et ta saaks hinnata, kas pakutav krediidileping on kohandatud tema vajadustele ja finantsolukorrale vastavaks. Kuna nõustamise käigus tuleb tarbijale anda teavet selle kohta, kas pakutav krediidileping vastab tarbija finantsolukorrale, siis sisaldab nõustamise kohustus finantshindamise kohustust.

Piisavate selgituste andmine sõltub näiteks tarbija isikust, lepingu pakkumise asjaoludest ning krediidi ja lepingutingimuste keerukusest, kusjuures hinnangu eeltoodule annab krediidiandja temale teadaolevate asjaolude pinnalt. On selge, et juba korduvalt krediiti võtnud ja majandusliku haridusega isik vajab vähem selgitusi ja kõrvalist abi kui kogenematu ning finantsvaldkonnas võõras isik. Mida enam krediidiandja tajub, et tarbija ei saa talle esitatud teabest aru, seda suurem on tema nõustamis- ja selgitamiskohustus.

Nõustamine võib toimuda ka kirjalikult, telefoni teel ja teiste sidevahendite abil. 


Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit