Kui tekivad raskused

Kui tekivad probleemid laenumaksete tasumisega, siis tutvuge Finantsinspektsiooni spetsialistide nõuannetega finants- ja kindlustusteenuste igapäevasele tarbijale.

Kui tekivad makseraskused, siis ei võeta kohe teie kodu või kinnisvara käest ära. Metrocrediti eesmärk ei ole mingil juhul tulu teenida tagatisvara müügilt ega kasutada ära kellegi rasket majanduslikku olukorda. Usume, et sõbraliku suhtumise ja üksteise mõistmisega saavutab nii elus kui äris palju rohkem. Igal inimesel on nii paremaid kui halvemaid aegu ning meie kui pikaajalise laenu andjad (andes laenu kuni 15 aastaks)  oleme selle problemaatikaga väga hästi kursis. Tegeleme ju selle ettevõtlusvormiga üle 10 aasta.

Kui ajutiselt ei suuda kuumakset õigel ajal tasuda, siis helistage alati esimesena oma laenuhaldurile. Soovitatavalt ennetage probleemi ja kui teate, et makse viibib, siis mõelge läbi, millal on reaalne oma kuumakse tasuda. Helistage meile juba enne, kui viivitus on tekkinud. Sellega hoiate kokku raha, sest peatame selleks ajaks viivise arvestuse. Kui olete koostöövalmis ja loonud usaldusväärse kliendi maine, siis saame väga paljud asjad aetud ka suuliste kokkulepete alusel, usalduse põhimõttel.

Kui tunnete, et ei suuda enam makseid ka pikas perspektiivis tasuda, siis helistage alati esimesena oma laenuhaldurile. Kui aga olete koos laenuhalduriga jõudnud ühisele arvamusele, et tõesti enam maksta ei suuda, siis saate kas ise või koos laenuhalduriga läbi mõelda edasised võimalikud sammud − kõik oleneb konkreetsest olukorrast. Parima lahenduse leiame siis, kui arutame koos läbi Teie ootused ja soovid ning mõlema poole võimalused. Mida varem koostööd alustame, seda tõenäolisemalt ning kiiremini leiame lahenduse.

Lahendused, mida oleme klientidele välja pakkunud

Lepingu tähtaja pikendamine

Lepingu tähtaja pikendamisest on abi, kui sissetulekud on püsivalt vähenenud, näiteks on palka vähendatud või on üks pereliige kaotanud töökoha. Lepingu pikendamine tähendab seda, et kuumakse muutub väiksemaks, aga laenu tagasimaksmiseks kulub pikendatud aja võrra rohkem aega.

Vahel ei ole aga lepingu tähtaja pikendamisest eriti kasu, sest kohustus on väga suur ning tähtaeg juba varasemast väga pikk. Sel juhul ei ole kuumakse vähenemine märkimisväärne. Igal juhul saame selle võimaluse koos läbi arutada.

Osaline maksepuhkus

Osaline maksepuhkus on abiks juhul, kui teie või teie perekonna sissetulekud on ajutiselt vähenenud. Maksepuhkus ei ole laenu puhul üldjuhul pikem kui 6 kuud, kuid see sõltub teie majanduslikust olukorrast. Selle aja jooksul on lepingu põhiosamaksed peatatud ja tasuda tuleb vaid intressimakseid. Samas on väga oluline, et te otsiksite ka maksepuhkuse ajal aktiivselt lahendusi, kuidas hakata uuesti täies ulatuses laenumakseid tasuma.

Täielik maksepuhkus

Täielik maksepuhkus hõlmab nii laenu põhiosa- kui ka intressimakseid ja on mõeldud neile, kes on jäänud ajutiselt ilma sissetulekuta ning kellel on tekkinud kuumaksete tasumisel raskusi. Täieliku maksepuhkus ei ole üldjuhul  pikem kui 6 kuud, kuid see sõltub teie majanduslikust olukorrast. Ka täieliku maksepuhkuse puhul on äärmiselt oluline, et oleksite aktiivne ja otsiksite võimalusi, kuidas olla valmis oma kohustusi täitma, kui maksepuhkus läbi saab.

Lisasumma võla tasumiseks

Võib juhtuda, et laenu tagasi maksmisel on tekkinud võlg ning puudub raha isegi intressi ja viiviste kiireks tasumiseks. Sel juhul võime arutada võimalust laenata teile kogunenud võla tasumiseks lisasumma ning koostada uue maksegraafiku. Lähtuvalt teie majanduslikust olukorrast on järgnevateks kuudeks võimalik taotleda ka põhiosa või täielikku maksepuhkust (loe eelnevaid selgitusi maksepuhkuste kohta). Seda lahendust pakume vaid juhul, kui on tõenäoline, et teil on suuremate kuumaksete tasumiseks tulevikus regulaarne sissetulek olemas.

Väiksemate laenukohustuste ühendamine suuremaks laenuks

Kui teil on mitu väikest laenu ja palju erinevaid kuumakseid, mis käivad üle jõu, võib aidata nende lepingute ühendamine üheks laenuks, millel on üks tähtaeg. Seda oleks mõistlik teha näiteks järelmaksu, väikelaenu, arvelduskrediidi ja krediitkaardi lepingutega. See annab võimaluse muuta igakuiseks laenude tagasimaksmiseks kuluva summa väiksemaks. Vaata ka meie laenutoodet laenude koondamine.

Kinnisvaraga tagatud laenust osale täieliku maksepuhkuse vormistamine

Niisugune variant on mõeldud juhuks, kui teie sissetulek on püsivalt vähenenud, kuid lähiajal on siiski näha taas selle suurenemist, mistõttu hetkel olete võimeline tasuma igakuiselt vaid teatud kindlat summat laenukohustuste katteks. Sellisel juhul on võimalik taotleda meilt uue laenu väljastamist, millega refinantseeritakse ühest või mitmest lepingust tulenevad kohustused kas osaliselt või täielikult. Uude lepingusse on võimalik refinantseerida nii kinnisvaraga tagatud laenudest tulenevad kohustused kui ka muud väiksemad laenukohustused. Uuele sõlmitavale laenulepingule võimaldame täielikku maksepuhkust. Täieliku maksepuhkuse pikkus sõltub teie majanduslikust olukorrast, kuid üldjuhul on see kuni 6 kuud. Seega jääb teile kinnisvara tagatisel võetud laenulepingu alusel tasuda igakuiselt jõukohane summa uuele laenulepingule võimaldatud täismaksepuhkuse perioodi jooksul. Uuele laenule valitakse tähtaeg lähtuvalt sellest, et pärast täieliku maksepuhkuse lõppu saaks laenude maksmine jõukohase koormusega jätkuda.

Eluaseme vahetamine odavama vastu

Kui selgub, et võetud kohustus ei ole ka pikemas perspektiivis jõukohane, võib olla sobiv lahendus eluaseme väljavahetamine soodsama vastu. Suuremast korterist väiksemasse kolimine aitab ühtlasi säästa kulutusi eluasemele. Rahaga, mis sellise vahetuse tulemusel üle jääb, saate kohe tasuda oma võla ning nii on võimalik laenu kuumakset vähendada. Parima lahenduse leidmiseks tuleks eelnevalt meiega konsulteerida. Lisaks on oluline teada, et vara vahetamine võib võtta kaua aega või peate tingimustes paindlik olema.

Vara müük kliendi soovil

Kui on ette näha pikaajalist sissetulekute vähenemist, võiks ühe võimalusena kaaluda tagatisvara  müümist, et ennetada tekkida võivaid makseraskusi. Soovitame alustada müügiga võimalikult vara ja pigem teie enda kui meie algatusel. Siis on rohkem aega ning tõenäoliselt saavutate parema hinna. Enne vara müüki konsulteerige aga kindlasti oma laenuhalduriga.

Sundmüük meie algatusel

Äärmuslikel juhtudel palume vara müügil kohtutäituri abi. Seda eelkõige siis, kui laenu- või liisinguvõtja ise oma probleemi lahendamise vastu huvi ei tunne ning väldib meiega igasugust suhtlust  − ei vasta kõnedele, vahetab telefoninumbrit ja elukohta või lahkub Eestist sootuks. Kohtutäitur müüb vara enampakkumise teel, mistõttu võib vara hind kujuneda turuhinnast madalamaks. Samuti tuleb arvestada ka kohtutäituri kuludega (umbes 10% kohustuse jäägist). Et sellist olukorda vältida, tasub probleemide tekkimisel kohe meiega igakülgset koostööd teha.

Milleks üldse meiega kokkulepete saavutamise nimel vaeva näha?

Lisaks sellele, et väldite ebameeldivaid ning kulukaid juriidilisi toiminguid (kohus ja täitemenetlus), on teie jaoks tähtis säilitada hea makseajalugu. Pikaajaliste ja suurte võlgnevuste puhul võib teil olla tulevikus mis tahes Eesti finantsasutusest raske või hoopis võimatu laenu saada.

Lepingu muutmisel tuleb arvestada ka võimalike kuludega (lepingu muutmise tasu). Vaadake lepingutasu suurust meie hinnakirjast. Suuremad lepingutasud saab maksta ka 3−12-kuulise graafiku alusel.

Soovitame kindlasti olla pidevalt kursis informatsiooniga, mida avaldatakse järgmistel kodulehekülgedel:

 

Tunnen, et mul on raske iseseisvalt olukorrast välja tulla ning vajan nõustamist. Võtke minuga ühendust, minu kontaktid on siin.


Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit