Hoiatus

Enne laenu võtmist tutvuge põhjalikult laenutingimustega ning vajadusel konsulteerige meie spetsialistidega.

Valikute ja otsuste lihtsustamiseks sellistes keerulistes valdkondades nagu pangandus, kindlustus ja investeerimine on Finantsinspektsiooni spetsialistid käivitanud tarbijaveebi www.minuraha.ee, mis on mõeldud finants- ning kindlustusteenuste igapäevasele tarbijale.

Laenusaaja meelespea

Laenu andmine ja võtmine on alati seotud teatava riskiga. Seepärast analüüsime põhjalikult iga laenutaotlust, kasutades aastate jooksul laenude andmisel saadud kogemusi. Soovitame kõikidel laenutaotlejatel laenamisega seotud võimalikud ohukohad ka ise läbi mõelda. Peamine laenuvõtmise risk seisneb selles, et laenusaaja majanduslik olukord ja maksevõime võib muutuda. Pere sissetulekud võivad väheneda, eriti siis, kui üks vanematest jääb väikeste lastega koju või muutub töökoht. Laste kasvamisega suurenevad igakuised väljaminekud. Samuti võib elus ette tulla tervisehädasid, töövõime kaotust ja isegi ootamatut töötuks jäämist.

Juhised laenusaajale

1. Mõelge läbi, milline on teie pere tegelik finantsseis:

  • kui suur on pere kindel ja regulaarne sissetulek; 
  • kas leidub võimalusi sissetuleku suurendamiseks ja/või stabiilsemaks muutmiseks;
  • kui suured on minimaalsed igapäevaeluks vajalikud kulutused;
  • kui suur on hetkel tulude ja kulude vahe;
  • kas on selliseid väljaminekuid, mida oleks reaalselt võimalik vähendada. 

2. Mõelge kohe läbi plaan B ehk see, mida võtate ette ja kuidas käitute, kui makseraskused siiski tekivad. 

Mida teha, kui makseraskused on muutunud käegakatsutavaks

Võtke kohe ühendust oma kliendihalduriga, kes aitab leida olukorrale sobivaima lahenduse:

  • maksepäeva muutmine;
  • maksepuhkus, st laenu põhiosamaksete katkestamine teatud perioodiks, kusjuures on mõeldav ka laenu lõpptähtaja pikendamine maksepuhkuse kestuse võrra;
  • muu muudatus maksegraafikus, mis võimaldab laenumakset ajutiselt või alaliselt vähendada;
  • väikese laenukohustuse (krediitkaardid, väikelaenud, liisingud, järelmaksud) ümberkorraldamine pikema tähtaja, odavama intressi ning kindla suurusega kuumaksetega laenuks;
  • äärmuslikul juhul eluaseme vahetamine odavama vastu.

Ärge mingil juhul viivitage meie poole pöördumisega, sest kiire tegutsemine aitab lihtsamini probleemi lahendada ja hea kliendisuhe on tagatud ka edaspidi! Meie prioriteet on teie abistamine, mitte laenu tagatisvara müümine.

Kindlasti pöörduge kohe meie poole juhul, kui teie töösuhe ootamatult lõpeb, aga ka siis, kui teie suhtes on algatatud täitemenetlus ja teie pangakonto on arestitud!

Kogu laenuperioodi jooksul saate küsida professionaalset nõu ja abi oma kliendihaldurilt. Usaldage tema kogemusi ja soovitusi!
 


Tasuta nõustamine
+372 6266 440
+372 56 626 506
info@metrocredit.ee
skype.metrocredit